İletişim
Schleswig-Holstein Türk Toplumu
Basın ve Halkla İlişkiler
Elisabethstr. 59
24143 Kiel
ALMANYA
Telefon: +49 431 76114 - 76115
Telefaks: +49 431 76117
E-Mail: Kontak Formu
Schleswig-Holstein Türk Toplumu Nasıl Oluştu?
Schleswig-Holstein Eyaletinde 35-40 bini aşkın Türk kalıcı olarak burada yaşamaktadırlar. Bu kadar büyük bir toplumun hak ve çıkarlarının korunmadığı ve yeterince temsil edilmediği de herkesçe bilinen bir gerçektir.

Hoyerswerda, Mölln, Rostock ve Lübeck’te olduğu gibi ırkçı saldırı ve cinayetler bu tür örgütlenmenin gerekliliğini açıkça gözler önüne sermektedir. Türk Toplumunun bu saldırılar karşısındaki kaygı, korku, dehşete ve öfkeye varan tepkileri hiçbir şekilde yerine ulaşmamıştır. Sürekli kaba kuvvete başvuran aşırı uçların demokrasi adına Alman toplumunu ve medyayı kullanarak seslerini duyurmaları günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir.

Bu toplumun kalkınmasına katkıda bulunan, çalışkan kendi halinde olan Türkler, onların dernek ve işyerleri her gün saldırıya uğruyor. Onlar şiddet ve kaba kuvvetin, bunun sunucu ön yargıların sürekli hedefi oluyorlar.

Türklerin kendi ortak çıkar ve menfaatlerini demokratik hukuk kuralları çerçevesinde savunmaları artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu nedenle 26 Kasım 1995’te yapılan kuruluş kurultayıyla Schleswig-Holstein Türk Toplumu ilk eyalet örgütüne kavuşmuştur.

Schleswig-Holstein Türk Toplumu 2 Aralıkta Hamburg’ta kurulan ”Almanya Türk Toplumunun da kurucu üyesidir.

Türk Toplumu sahip çıkarsan senin örgütün olur. Türk Toplumu yaptırım gücünü ve etkinliğini üyelerinden alır.
Niçin Türk Toplumu?
Bütün olumsuzlukların nedenini Eyaletimiz ve Almanya düzeyinde etkin, saygın, yaptırım gücü olan bir Türk Toplumunun şimdiye kadar var olmamasına bağlıyoruz.

Dilimizle, inancımızla, kültürümüzle, kendi onur ve kişiliğimizle eşit şart ve haklarla hor görülmeden yaşamak için Türk Toplumu.
Nasıl bir Türk Toplumu?
Schleswig-Holstein Türk Toplumu farklı görüş, dini inanç ve eğilime bakmaksızın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlı, kaba kuvveti reddeden, her görüşe açık bir örgüttür.

Schleswig-Holstein Türk Toplumuna özel kişiler gibi tüzel kişiler (Dernek, Dini Kuruluşlar, Spor Kulübü, İşyeri ve Sendika Temsilcileri gibi) de üye olabilirler.

Schleswig-Holstein Türk Toplumu:
  • Partiler üstü bir kuruluştur,
  • Türklerin ve diğer göçmenlerin yasal, politik ve sosyal alanda eşit haklara sahip olmaları ve eşit uygulama görmelerini sağlamak için çalışan örgüt olacaktır,
  • çoğulcudur,
  • özgürlükçü, demokratik, hukuk devletçilik ilkelerine bağlıdır,
  • kimden ve hangi gerekçeyle gelirse gelsin kaba kuvvet ve ırkçılık reddeder ve bu eğilimdeki kuruluş ve kişilerle ilişkiye girmez.
Schleswig-Holstein Türk Toplumunun Amaçları
Schleswig-Holstein Türk Toplumu, Türk azınlığının önündeki önemli ve acil sorunların çözümüne katkıda bulunmak, toplumun hak ve çıkarlarını kamuoyu, devlet ve hükümet yetkilileri önünde savunmak amacıyla kurulmuştur.

  • Almanya’daki Türk toplumunun kültürel azınlık olarak tanınması ve azınlık haklarının elde edilmesini,
  • Türk ve yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve ayırımcılığın her türlüsüne karşı kararlı bir mücadele vermeyi,
  • Almanya’da sosyal barışın ve dayanışmanın eşitlik temelinde gerçekleşebilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

"Schleswig-Holstein Türk Toplumu"na üye olmak isteyenlerin üyelik formunu doldurup göndermelerini rica ederiz.

Dikkat!

Türk Toplumunu ilgilendiren bilgi, sorun ve istekleri yönetim kuruluna bildirmenizi önemle rica ediyoruz.

Bilgi formu için burayı tıklayınız!.