Print

Almanya Parlamento Seçimlerine Katılım Çağrısı: Oylarımızla demokrasiyi güçlendirelim.

Seçim hakkı, insanlık hakkıdır!

24 Eylül 2017 Pazar günü yapılacak genel seçimler, Almanya Federal Meclisini yeniden şekillendirecektir. Bu şeçimlerde yalnız Alman vatandaşı olanlar oy kullanma hakkına sahiptirler. Seçmenler, Pazar günü saat 08.00 ila 17.00 arası, geçerli bir kimlikle bağlı bulundukları seçim sandıklarında oylarını kullanabilecekler.

Oy kullanma hakkı olan göçmen seçmenleri, sandık başına giderek oylarını kullanmaya çağırıyoruz. Seçimlere katılmamak, sadece aşırı sağcı partileri güçlendirecektir.
Göçmenlerin bir yandan aktif siyasete katılmaları, öte yandan seçme haklarını kullanarak demokrasinin güçlenmesine katkıda bulunmaları, yaşadıkları toplumda varlıklarının bir güç olarak görülebilmesi için önemli bir mesajdır.
İçinde yaşadığımız, çocuklarımızı yetiştirdiğimiz, vatan olarak gördüğümüz bu ülkede oylarınızı;
• eğitimde şans eşitliği için çaba sarfeden,
• demokratik katılımı ve herkesin eşit haklarla yaşamasını isteyen,
• ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı kesin tavır belirleyen,
• yoksulluğa karşı mücadele eden, sosyal adaleti savunan,
• Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştırmayı öngören,
• göçmenlere yerel seçimlerde oy kullanma hakkı verilmesini ,
programına alan partiler ve adaylardan yana kullanınız.

Bir kez daha, oy kullanma hakkı bulunan herkesi, Pazar günkü genel seçimlerde sandık başına giderek, demokrasimizi güçlendirmek için seçimlere katılmaya davet ediyoruz.
Seçimlerin büyük bir katılımla, barış ve huzur içinde geçmesi en içten dileğimizdir.