İtfaiye Projesi - "Mehr WIR in der Wehr"

Çıkış Noktamız

Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir Schleswig-Holstein Türk Toplumu olarak Eyalet İtfaiye Birliği (Landesfeuerwehrverband) ile sürekli iletişim ve çalışmalar içerisindeyiz. Eyalette yaşayan göçmenlerin Gönüllü İtfaiye ‘ye (Freiwillige Feuerwehr) katılımını arttırmak amacıyla birçok program ve organizasyonlar düzenlenmiştir. Ancak tüm çalışma ve çabalara rağmen şimdiye kadar istenilen sayıya ulaşılamamıştır.

Arzu edilen, kayda değer bir katılım oranına ulaşılabilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı (Bundesministerium des Innern) tarafından  „Zusammenhalt durch Teilhabe“  programı çerçevesinde İtfaiye Projesi (Feuerwehrprojekt) teşvik edilip desteklenmektedir.

Amaçlarımız

Sloganımız „Mehr WIR in der Wehr“

Willkommenskultur – Integration – Ressourcenvielfalt (= WIR)

(Hoşgeldin Kültürü)       (Uyum)         (Çeşitlilik)

ile projedeki amaçlarımızı şu şekilde sıralayabiliriz;

1. Göçmenleri Gönüllü İtfaiye’nin (Freiwillige Feuerwehr) yapısı ve katılım imkanları hakkında bilgilendirmek ve aktif olmaları için motive etmek, desteklemek,

2. Gönüllü İtfaiye kurumuna katılmak isteyen göçmenlere katılım sürecinde yardımcı olmak ve onlara yol göstermek,

3. Kuruma katılımın kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla itfaiyede aktif olan görevlilerin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi ,

4. Model olarak seçilen bölgelerde proje süresince edinilen bilgilerin, tecrübelerin ve tavsiyelerin tüm Schleswig-Holstein eyaletinde kullanımına olanak sağlamak.

Hedef Kitlemiz

Ana hedef kitlemiz olarak Schleswig-Holstein eyaletinde yaşayan göçmenleri ve iltica statüsünde bulunan insanları görmekteyiz. Bu insanların itfaiye ile kontak kurmada bilgilendirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.

Diğer hedef kitlemiz ise itfaiyede aktif olan görevlilerdir. Bu kişilerin de Gönüllü İtfaiye (Freiwillige Feuerwehr) kurumunun göçmenler için çekici hale getirilmesi konusunda bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir.

Süreç

Öncelikli olarak işbirliği içerisinde olduğumuz Eyalet İtfaiye Birliği (Landesfeuerwehrverband) ve çeşitli göçmen organizasyonları (Migrant_innenorganisationen) ile kurulacak temaslarla projenin tanıtımı planlanmaktadır. Bu süreç itfaiyedeki tecrübe sahibi görevlilerle hızlandırılacaktır.

Bilgilendirme ve tanıtım toplantılarında göçmenlerin ilgilerinin arttırılması amacıyla proje hakkında bilgilendirilmeleri ve motive edilmeleri planlanmaktadır. Gönüllü İtfaiye (Freiwillige Feuerwehr) kurumu ile göçmen organizasyonları arasında işbirliği kurulması, birlikte programların organize edilmesi  kapsamında bizler Schleswig-Holstein Türk Toplumu olarak gerekli  bütün desteğimizi vermeyi, bu iki organizasyon arasında köprü görevini yerine getirmeyi planlamaktayız.

Proje süresince itfaiye ile sürekli temas içinde olup düzenli olarak yapılacak toplantılarda karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunulması düşünülmektedir. Ortak çalışmaların ardından yapılacak durum değerlendirmeleri ve elde edilen sonuçlar ile geleceğe yönelik planların genişletilmesi amaçlanmaktadır.

Projemiz 2018 Haziran sonuna kadar devam edecek olup „Zusammenhalt durch Teilhabe“ programı kapsamında İçişleri Bakanlığı (Bundesministerium des Innern) tarafından finanse edilmekte ve desteklenmektedir. Proje süresince Eyalet İtfaiye Birliği (Landesfeuerwehrverband) ile kooperatif çalışılacaktır.

Rahmendaten
Sorumlu Dr. Cebel Küçükkaraca
Projektleiter Christiane Restle
Projenin Süresi 01.07.2016 - 30.06.2018
Yer(ler) Kiel
Üstlenici Schleswig-Holstein Türk Toplumu
Hedef kitle Göçmenler ve itfaiyede aktif olan görevliler


İletişim
İtfaiye Projesi "Mehr WIR in der Wehr" - Proje Yöneticisi
Danışman Christiane Restle
cadde Elisabethstr. 59
Şehir Kiel
posta kodu 24143
Telefon (0431) 36 41 722
Fax (0431) 76117
E-Mail Email


İtfaiye Projesi "Mehr WIR in der Wehr" - Proje Çalışanı
Danışman İzzettin Emen
cadde Elisabethstr. 59
Şehir Kiel
posta kodu 24143
Telefon (0431) 36 41 722
Fax (0431) 76 117
E-Mail Email