KIEL IBB PROJESİ - BİLGİLER
”Türk Gençlerini Mesleğe Hazırlama Projesi” hakkında kısa bilgiler
Rakamlarla Kiel’deki göçmelerin iş hayatındaki konumları:
Şu anda Kiel’de 229.400 (1) kişi yaşamakta ve bunların 19.459 ‘u (2) göçmendir (% 8,33). Göçmenlerinde 7.557 (% 38,83)‘sini (3) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturmaktadır. Sosyal sigortalara kayıtlı olarak çalışan 152.502 (3) kişi ve bunun 5.329 (3) kişi göçmendir. Sosyal sigortalara kayıtlı göçmenlerin de 2.171’ini (40,74 %) (3) Türkler oluşturmaktadır. Kiel Çalışma Dairesine işsiz olarak kayıt yaptımış 21.028 (% 13,78) kişiden 805’i (3) Türk göçmendir. Gençlerimizin durumu açısından statistikler daha olumsuzdur. Kiel’deki 25 yaşın altındaki 171 işsiz gencin 86’sını (3) Türk gençleri oluşturmaktadır.
Türk Gençlerini Mesleğe Teşvik Projesi’ne neden ihtiyaç var?
Schleswig-Holstein Türk Toplumu (tgs-h) olarak 1998 yılından beri Türk işverenlerle birlikte Eyalet Ekonomi Bakanlığı, Kiel ve Lübeck Çalışma Daireleriyle maddi destekleriyle ‘‘Kendi Çırağını Kendin Yetiştir’’ projesini devam ettirmekteyiz. Eyaletimizde bulunan Sanayi ve Ticaret odalarının, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının ve Çalışma Dairelerinin desteğini alan projemiz aracılığı ile gençlerimiz için 140’dan fazla meslek eğitim yeri oluşturulmuştur. Tgs-h olarak bu projeyi uygularken sadece yeni meslek eğitim yerlerinin oluşturulmasının yeterli olmadığını tesbit ettik. Bu tesbitimizde gençlerimizin düşük okul başarılarının, velilerin Alman okul ve ikili meslek eğitimi sistemi hakkındaki bilgilerinin yetersizliği, bazı mesleklerin yeterince tanınmaması ve başvuru stratejilerindeki yetersizlikler etkin rol oynadı. Bu nedenlerden dolayı böyle bir projenin yapılması gerekliliğine inandık. Bu projeyi uygulamaya geçirmekteki amacımız Türk gençlerine okul, meslek ve toplumsal sorunlarında destek olmak, onların ileriye yönelik bakışlarını genişletmektir. Alman gençler ile şanslarının aynı seviyeye ulaşmasına yardımcı olmak ve öğrenmek istedikleri meslerden dolayı aile içerisinde proplem yaşayan gençlerin aileleri ile bizzat görüşerek proplemleri sağlıklı bir şekilde çözüme ulaştırmaya çalışmaktır. Ayrıca gençlerimizle birlikte çeşitli müracaat stratejileri yaparak onların önlerini açmaktır. Bu proje aynı zamanda mesleki ve toplusal açıdan Türk gençlerinin entegrasyonunu hızlandıracaktır.
Hedef gruplarımız
 • Kiel’de 8., 9. ve 10. sınıflara giden gençlerimiz,
 • meslek eğitimini yarıda bırakan gençlerimiz,
 • okulu bitirdiği halde meslek eğitim yeri bulamayan gençlerimiz,
 • 15 yaşından 25 yaşına kadar olupta şimdiye kadar meslek eğitimine başlayamayan gençlerimiz
"Türk Gençlerini Mesleğe Teşvik Projesi" kapsamında birlikte çalışacağımız gruplar arasında yer almaktadır.
Projenin uygulanmasında etkin olabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar
 • Hedef kitlemiz içerisinde yeralan bütün Türk gençleri,
 • Aile çevresi, akraba ve arkadaşlar,
 • Okullar,
 • Derneklerimiz, camiilerimiz, spor klüplerimiz,
 • Türk eğitimcilerimiz,
 • İş ve İşçi Bulma Kurumu,
 • Meslek eğitimi yaptıran iş yerleri,
 • Meslek eğitimi ile ilgili çalışan diğer kişi ve kuruluşlar (Jugendamt, JUMP, JAW, ISFA, BBJ vs.)
 • Türk ve Alman medyası
bu projenin başarıya ulaşmasındaki etkili olabilecek kişi, kurum ve kuruluşlardır.
Gençlerle yapılacak çalışmalar
 • Türk gençlerinin seçecekleri meslekler için başarılı olmaları gereken dersler hakkında bilgilendirmek,
 • Meslek eğitimi yapan kurumların çeşitliliği hakkında bilgilendirmek,
 • Kendi yeteneklerine uygun meslekleri seçebilmelerine yardımcı olmak,
 • Çevreden, akrabalardan ve komşulardan gelebilecek yanlış yönlendirme ve düşünceleri en az düzeye indirmek,
 • Mesleğe başvuru kapsamında geleceklerinin planlanması konusunda stratejiler geliştirmek,
 • Meslek eğitim yeri başvuru dosyasını hazırlamak,
 • Müracaat ve başvuru görüşmeleri hakkında stratejiler hazırlamak,
 • Gençleri meslek yerlerine veya benzer uygun mesleğe teşvik kurumlarına yerleştirmek,
 • Burs veya değişik maddi teşvikler konusunda bilgilendirmek.
Velilerle yapılacak çalışmalar
 • Gençlerle aralarında oluşabilecek sorunlar hakkında aracı olarak sorunların çözümüne katkıda bulunmak,
 • Sürekli bilgilendirme toplantı ve seminerleri düzenleyerek Alman eğitim sistemi hakkındaki bilgi eksikliklerini gidermek,
 • Gençler arasındaki işsizliğin artmasının nedenleri hakkında bilgilendirmek,
 • Alman toplumundaki modern ve geleceğe planlı bir şekilde çocuk yetiştirmenin olumlu yönlerini anlatmak,
 • Çalışma hukuku, gençlik yönetmenlikleri, burs ve maddi olanaklar konusunda seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve aydınlatmak.

Interkulturelle Bildungsberatung

 

Rahmendaten
Sorumlu Dr. Cebel Kücükkaraca
Projektleiter -
Projenin Süresi 01.10.2001 - 31.01.2004
Yer(ler) Kiel
Üstlenici Schleswig-Holstein Türk Toplumu
Hedef kitle