Türk Gençlerini Mesleğe Teşvik Projesi hakkında kısa bilgiler
Schleswig-Holstein Türk Toplumu (tgs-h) 1998 yılında  Eyalet Ekomomi Bakanlığı, İş ve İşçi Bulma Kurumları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve Türk işverenleri ile birlikte „Kendi Çırağını Kendin Yetiştir” projesini başlatmıştır. S-H Türk Toplumu varolan projeye ek olarak 2001 yılında göçmen gençleri için „Göçmenler için Meslek Eğitimi ve Uyum (AİM) Projesi”ni başlatmıştır.
Hedeflerimiz
AIM Projesi Kiel, Lübeck, Elmshorn ve çevresindeki göçmen kökenli gençlerin meslek hayatında karşılaştıkları problemleri çözmek için her alanda onlara yardımcı olurken, buralardaki meslek eğitim olanakları, mesleki başvurularda izlenmesi gereken konular hakkında onları bilgilendirmekte ve destekleyip yönlendirmektedir. Bununla birlikte AIM projesi, göçmen gençlere ve göçmen işverenlere danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Bu sayede AIM projesi değişik ülkelerden gelen göçmen gençlerin önündeki dilsel, dinsel ve kültürel engelleri kaldırmakta, onların meslek eğitimi yapma ve iş bulmadaki şanslarını yükseltmektedir.
Çıkış Noktamız
Göçmen gençler, özellikle Türk gençleri, çeşitli kültürel problemlerinden dolayı, okullarını bitirememekte ya da çok düşük not ortalamaları ile okullarından mezun olmaktadırlar.
İçinde bulunulan çevre ve dış etkenler Türk gençlerinin meslek eğitimine tesvik edilmesini engellemektedir. Bu nedenle, gençlerin toplumsal yaşama uyum sağlaması biraz daha zorlaşmaktadır.
Meslek eğitimi konusunda veya iş piyasasında aynı yaş gurubunda olan göçmen kökenli gençler Alman gençlere göre çok daha farklı problemlerle karşılaşmaktadırlar.
Ayrıca göçmen gençler ve ebeveynleri mesleklerin çeşitliliği ve eğitim olanakları hakkında yeterli bilgiye sahip olamamaktadırlar.
Hedef Kitle
 • Kendilerini dezavantajlı hisseden göçmen kökenli gençler.
 • Okul diploması olmayan ya da not ortalamaları düşük  olan gençler.
 • Eğitim düzeyleri yüksek olmasına rağmen mesleğe  yönlendirilme veya yerleştirilme açısından  sıkıntısı olan gençler.
 • Desteğe ihtiyacı olan göçmen kökenli gençlerden özellikle genç kızlar ve bayanlar.
 •  Veliler.
 • Göçmen işverenler.
Projenin uygulanmasında etkin olabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar
 • Okullar,
 • Sanayi ve ticaret odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları,
 • İş ve işci Bulma Kurumu,
 • Derneklerimiz, camiilerimiz, spor klüplerimiz,
 • Eğitimciler,
 • Meslek eğitimi yaptıran iş yerleri,
 • Meslek eğitimi ile ilgili çalişan diğer kişi ve kuruluşlar,
 • Türk ve Alman medyası.
Amaçlarımız
 • Meslek veya yüksekokul eğitimi almayı planlayan göçmen kökenli gençleri, hedeflerine ulaşabilmeleri için desteklemek.
 • Kavramsal olarak Schleswig-Holstein Eyaletinde meslek eğitimi edinme potansiyelini arttırmak.
 • Göçmen kökenli gençlerin, sosyal hizmet yılı (FSJ), uzun süreli staj (EQ) meslek yüksek okulları vb. gibi imkanlar üzerinden ikili meslek eğitimine geçişinin kolaylaştırılmasını sağlamak
 • Mesleki ve toplumsal kaynaşmaya teşvik etmek.
 • Göçmen kökenli girişimcilerin meslek eğitimi imkanı sunmaya yönelik eğilimlerini arttırmak.
Hizmetlerimiz
Hemen hemen tüm göçmen gençler için vazgeçilmez bir mekan olan AIM Proje bürosu, meslek eğitim kurumları, okullar ve veliler arasında bir köprü görevini üstlenmektedir. Birlikte yapılabilecek çalışmalar şu şekilde sıralanmaktadır:
 • Göçmen kökenli gençleri doğru meslek seçimine ve meslek eğitimine yönlendirmede uzman bir danışmanlık hizmeti sunup, motive ederek, tavsiyeleri ve desteği ile mesleki yönelime destek vermek,
 • Şirketleri meslek eğitimi imkanlarını arttırmaya teşvik etmek,
 • Meslek eğitiminin ardından en uygun şekilde iş hayatına atılmayı kolaylaştıran girişimleri desteklemek,
 • Birden fazla işyerinin ortak meslek eğitimi imkanını sunabilmelerini teşvik edip, desteklemek,
 • Yeni çıraklık yerleri oluşturmak için, ikili eğitim sistemine ilişkin tavsiyede bulunmak, göçmen şirketleri bilgilendirmek ve motivasyonlarını artırmak
 • Meslek eğtimi yapan gençleri ve meslek eğitimi yaptıran işyerlerini eğitim süresi boyunca desteklemek,
 • Mesleki fuarlara katılarak, girişimcileri ve gençleri tanıştırıp, çıraklık eğitimi veya staj yapabilme ihtimallerini  yükseltmek,
 • Okullar ile işbirliği içerisinde gençlere yönelik projeler üretmek,
 • Ebeveynlerin ve aile bireylerinin meslek eğitim sürecine aktiv katılımını sağlamak Ebeveynlerin ve aile bireylerinin meslek eğitim sürecine aktiv katılımını sağlamak.
Velilere ve gençlere öncülük yapabilecek kişilere yönelik çalışmalar:
 • Gençlerle aileleri arasında meslek eğitimi konusunda oluşabilecek sorunlarda yardımcı olmak ve sorunların çözümüne katkıda bulunmak.
 • Sürekli bilgilendirme toplantı ve seminerler düzenleyerek Alman eğitim sistemi hakkındaki bilgi eksikliklerini gidermek.
 • Alman toplumundaki modern ve geleceğe planlı bir şekilde çocuk yetiştirmenin olumlu yönlerini anlatmak.
 • Çalışma hukuku, gençlik yönetmenlikeri, burs ve maddi olanaklar konusunda seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve aydınlatmak
Finansör
Bu proje Schleswig-Holstein Eyaleti Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.
 

 

Rahmendaten
Sorumlu Dr. Cebel Kücükkaraca
Projektleiter Herr Hakan Demirok
Projenin Süresi 01.09.1998 - 31.12.2021
Yer(ler) Lübeck, Elmshorn, Pinneberg, Kiel
Üstlenici Schleswig-Holstein Türk Toplumu
Hedef kitle 15 ile 25 yaş arasında olan Gençler


İletişim
AIM-Projektbüro Lübeck
Danışman Herr Hakan Demirok
cadde Holstenstr. 13 - 15
Şehir Lübeck
posta kodu 23552
Telefon 04 51/3 96 98-33; -34
Fax 04 51/3 96 98 35
E-Mail Email


AIM-Projektbüro Elmshorn
Danışman Herr Fuat Aktaş
cadde Hainholzer Damm 13a
Şehir Elmshorn
posta kodu 25337
Telefon 0 41 21/463 14 77 / - 78
Fax 0 41 21/463 16 01
E-Mail Email


AIM Projektbüro Kiel
Danışman Frau Berna Kılınc
cadde Elisabethstr. 59
Şehir Kiel
posta kodu 24143
Telefon 0431- 36 417 22 -23
Fax 0431-76 117
E-Mail Email