KAUSA Servis Merkezi Kiel " – Meslek Eğitimi ve Göç " Koordinasyon Merkezi

Kiel KAUSA servis merkezi, bölgede meslek eğitimi ve göç konusunda odak noktası olmayı amaçlamaktadır. Bunun için, göçmen kökenli gençlerin ikili eğitim sistemine iştiraklerini arttırmaya ve aynı zamanda göçmen kökenli girişimcileri meslek eğitiminde entegre etmeye  ve bu girişimcilerin daha çok eğitimci firma  olarak kazanılmaya çalışılması planlanmaktadır. Buna ek olarak, Kiel KAUSA servis merkezi, genç mülteci ve ebeveynlerinin ilk bilgilendirme, danışma ve yönlendirilmeleri için gerçek adrestir.

Göçmen kökenli gençler için  mevcut olan hizmetlerin daha güçlenmesini sağlamak amacıyla, iş pazarındaki Jobcenter, İş ve İşçi Bulma Kurumu, yetkili kurum ve meslek odaları gibi aktörlerle, yabancı kökenli insanlarla temaslı kuruluşların bir ağ içine alınması gerekiyor. Burada göçmen organizasyonlarına önemli bir rol düşmektedir. Bu ağ içerisinde zorluklar tartışılacak,  yetkinlikler  sıklaştırılacak ve ortaklaşa stratejiler geliştirilecektir.

Amaç, kültürel duyarlı danışmanlık imkanları sunarak, gençlerin ebevenlerine  de ulaşıp  onları  çocuklarının  uygun mesleki eğitim arayışlarına dahil etmeyi sağlamaktır. Kiel KAUSA servis merkezi gençler ve ebeveynler için danışmanlık sağlamayı  ve ikili eğitim sistemi hakkında bilgilendirme toplantıları  sunmayı hedefliyor. KAUSA Kiel, mülteci gençlerin ilk bilgilendirme ve danışmanlığı için başarılı mültecileri pozitif örnek olarak kazanıp hedef kitleye daha kolay yaklaşabilme imkanını sağlamayı amaçlar.

Küçük ve orta ölçekli şirketlerin meslek eğitim yerleri olmaları yolunda danışmanlık ve refakatleri, KAUSA projesinin bir başka odak noktasıdır. KAUSA,  girişimcileri meslek eğitimci olma şartları hakkında bilgilendirip, ihtiyaç halinde onlara yetkili makamlara gidişlerinde eşlik  eder ve işletmelerin  kurumsal yapısını güçlendirmek için mesleki eğitimde yeterlilik etkinlikleri düzenler.

 

Bu proje yapısal meslek eğitim programı JOBSTARTER kapsamında ve onun bir parçası olarak Eğitim ve Araştırma Federal Bakanlığı (BMBF) ve Avrupa Sosyal Fonu (ESF) tarafından finanse edilmektedir.


 

Proje başlangıcı:

01.07.2016

 

Projenin sonu :

30.06.2019

 

KAUSA servis merkezi şunlarla iletişim icerisindedir :

Göçmen kökenli gençler, ebeveynler ve mülteciler

Göçmen  ve yerli girişimciler

Ağ aktörleri

 

Proje hedefleri :

Tüm meslek eğitimi  ile alakalı aktörler arasında bir ağ oluşturmak.

Mesleki eğitim için göçmen kökenli girişimcileri kazanmak.

Genç göçmen ve mültecilerin meslek eğitimine katılımını artırmak ve

mesleki eğitim konusunda ebeveynleri bilgilendirmek.

 

İletişim:

Elisabethstr.59

24143

Kiel

 

Telefon: 0431-76 114 

            0431-76 115

Telefax: 0431- 76 117

e-Mail: kausa@tgsh.de

Webseite:www.kausakiel.tgsh.de

 

Rahmendaten
Sorumlu Dr. Cebel Küçükkaraca
Projektleiter Mahmut Şen
Projenin Süresi 01.07.2016 - 30.06.2019
Yer(ler) Kiel
Üstlenici Schleswig-Holstein Türk Toplumu
Hedef kitle Meslek eğitimine uygun herkes ( hiç bir yaş sınırı yoktur ).


İletişim
KAUSA Servis Merkezi Kiel
Danışman Bay Mahmut Şen, Bay Dr. Tevfik Şenocak, Bayan Alina Berezovska, Bay Özcan Yıldırım, Bay Jorin Ceranka
cadde Elisabethstr. 59
Şehir Kiel
posta kodu 24143
Telefon 0431- 76 114 / 0431- 76 115
Fax 0431- 76 117
E-Mail Email