Göçmen İşyerlerinde Yeni Çıraklık Eğitim Yerlerinin Kazanılması (AZAM)
Birlikte çalışılan kurum ve kuruluşlar:
 • Göçmen İşyerleri
 • Sanayi ve Ticaret Odası
 • Esnaf ve Sanatkarlar Odası
 • Çalışma Daireleri (Çıraklık mali yardımı)
 • Schleswig-Holstein Ekonomi Akademisi (Ustalık eğitim seminerleri)
 • Lübeck Türk İşverenler Birliği (TAB)
Uygulama sahaları
 • Göçmen işletmelerin ikili mesleki eğitim sistemi üzerine bilgilendirilmesi ve danışmanlık
 • Mesleki eğitim imkanlarının açıklığa kavuşturulması
 • Göçmen işyerlerinde ek çıraklık eğitim yerlerinin oluşturulması
 • Yetkili odalarla işbirliği yaparak, işletmelerin çıraklık eğitimi verebilmesi için gerekli koşulların kontrolü
 • Göçmen işletmelerin, „Ustalık Yeterlilik Belgesi” ni alabilmeleri için gerekli desteğin sağlanması
 • Göçmen kamuoyunun mesleki eğitimin her alanına dair bilgilendirilmesi
Motivasyon
Göçmen işyerleri AZAM projesi aracılığı ile öncelikle “çıraklık mali yardımı“ konusunda bilgilendirilecek, böylece oluşturulan ek çıraklık yerleri özellikle ilköğretimden diplomasız ayrılmış gençlere tahsisini sağlayacaktır.
Yeterlilik
Göçmen işyerlerinin „Ustalık Yeterlilik Kursları” aracılığıyla çıraklık eğitimi verebilecek seviyeye ulaşmaları sağlanır. AZAM projesi işletmelerin bu düzeye gelebilmeleri için gerekli kursları düzenler ya da düzenleyen kurumlar ıle işletmeler arasında aracılık yapar.
İletişim Ağı
AZAM projesi işletmeler, sanayi ve ticaret odası, esnaf ve sanatkarlar odası, çalışma daireleri ve ustalık seminerleri düzenleyen eğitim kurumları arasında gerekli iletişim ağını kurar.
Kısa Betimleme
Almanya`nın içinde olan nüfus gelişimi gözönünde bulundurulduğunda, meslek eğitimi almış göçmen kökenli insanların aktif çalışan grubun içerisindeki sayısının artması gerekmektedir. Bu gençlerin iş hayatına meslek öğrenmiş olarak adım atmalarını sağlamak büyük bir uğraşı istemektedir. Gençlerimizin sahip olduğu olumsuz önkoşullarla (düşük dereceli okul diplomaları gibi), „Meslek Eğitim Yeri” bulabilme sıkıntısını bir nebze olsun ortadan kaldırabilmek için “Göçmen İşyerlerinde Yeni Çıraklık Eğitim Yerlerinin Kazanılması” (AZAM) projesi Schleswig- Holstein Türk Toplumu tarafından 2010 yılında hayata geçirilmiştir. Schleswig- Holstein eyaletinde çıkış noktamız şundan ibarettir : Son yıllarda göçmen kökenli insanların sahibi olduğu işletmelerin sayısında büyük bir artış olmasına rağmen, bu işletmelerin yaklaşık % 10'u meslek eğitimi vermektedir. Oysa ki bu işletmelerin % 50'nin üzerinde bir kısmının meslek eğitimi verebilecek bir kapasiteye sahip oldukları düşünülmektedir. Bunun yanısıra göçmen kökenli her beş gençten biri hiç bir okul diplomasına sahip değil iken, meslek öğrenimi görebilecek yaşlardaki göçmen kökenli gençlerin de yaklaşık % 40'ı meslek eğitimi almamış durumdadır.

Hedefimiz: Göçmen kökenli insanların sahibi oldukları işletmeleri dolaşarak, onları ikili meslek eğitimi hakkında bilgilendirip, bu işletmelerin yeni veya ek meslek yerleri oluşturmaları için yönlendirmek. Göçmen işyerlerinin „Ustalık Yeterlilik Kursları” aracılığıyla (AVEO) çıraklık eğitimi verecek seviyeye ulaşmalarını sağlayıp, verilecek çıraklık eğitiminin kalitesini arttırmak. Bununla beraber çalışma dairelerinin teşviklerinden de söz ederek, meslek eğitim pazarında yer bulma şansları düşük olan gençlere mesleki eğitim yerleri bulmak. Bu ve buna benzer çalışmaların aksatılmadan yürütülmesi için kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim ağını oluşturmak. Bunların dışında ziyarette bulunduğumuz işyerlerini “Mesleki Eğitim Fuarları”na katılmaları yönünde teşvik etmek. Meslek eğitimiyle ilgili tüm konularda kamuoyu bilgilendirme çalışmaları yapmak.
 
A1
Rahmendaten
Sorumlu Dr. Cebel Kücükkaraca
Projektleiter Mahir Ötün
Projenin Süresi 01.01.2010 - 31.12.2013
Yer(ler) Lübeck, Elmshorn, Pinneberg
Üstlenici Schleswig-Holstein Türk Toplumu
Hedef kitle Göçmen Iş Yerleri


İletişim
AZAM-Projektbüro Kreis Pinneberg
Danışman Frau Aysel Atasoy-Boyraz
cadde Rübekamp 25
Şehir Pinneberg
posta kodu 25421
Telefon 0 41 01/ 369 21 83
Fax 0 41 01/ 369 21 85
E-Mail Email


AZAM-Projektbüro Lübeck
Danışman Herr Mahir Ötün
cadde Holstenstr. 13-15
Şehir Lübeck
posta kodu 23552
Telefon 04 51/3 96 98-33; -34
Fax 04 51/3 96 98 35
E-Mail Email