İnsanların kişiliğinin oturması sürecinde gençlik dönemi çok önemli ve geniş bir yer tutar.

Gençler, bu dönemde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Hayatlarında gerçekleşen değişiklikleri içsel ve çevresel imgelerle birleştirmek zorundalar.

Bu durum göçmen asıllı gençler için daha da zor olabiliyor. Evde ailelerinden öğrendiği kültür ve yaşam tarzı, içinde yaşadığı toplum ile aynı olmayabiliyor.

Ayrıca gündelik yaşamda da ırkçılığın çeşitli şekilleriyle dışlanmaya maruz kalıyorlar. Bu nedenle  onlar için “Nereye aitim?” sorusunu cevaplayabilmek daha da zor oluyor.

Bu gibi belirsizlikler bir an önce ele alınıp ilgi gösterilmezse gençlerin etnik ya da radikal gruplara katılmaları kaçınılmaz olacaktır.

Peki gelecek nesillerin ırkçılığa ve dışlanmaya maruz kalmadan büyüyebilmeleri için yaşadıkları çevreyi nasıl şekillendirmek gerekir?

Bu soruyla cevap bulmak üzere (göçmen asıllı) gençler, “Rengarenk” projesinde bir araya geliyorlar. Çeşitliliği ve dışlanmayı tartışıyorlar. Kiel ve Neumünster’de çocukların eğitiminde kullanılan eğitim kitapları pedagojik destek altında analiz edip çeşitliliğe duyarlı çocuk kitapları tasarlayıp yazıyorlar. Böylece gençlerin çeşitlilik ve dışlanma gibi konularda duyarlılıklarının ve kendi yeterliliklerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Proje, 15 yaş üzeri göçmen asıllılığı olan veya olmayan genç katılımcılara yöneliktir. “Rengarenk” projesi, Kasım 2015’te başlayıp Ekim 2018 yılına kadar çalışmalarını sürdürcektir.

Rahmendaten
Sorumlu Dr. Cebel Küçükkaraca
Projektleiter Tina Gabe
Projenin Süresi 01.11.2015 - 01.10.2018
Yer(ler) Kiel ve Neumünster
Üstlenici Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Hedef kitle 15 yaş üzeri göçmen asıllılığı olan veya olmayan gençler


İletişim
Farbenfroh - Kinderbücher bunter schreiben!
Danışman Frau Nadiye Bahar Ercan
cadde Elisabethstraße 59
Şehir Kiel
posta kodu 24143
Telefon 0431 - 76114 und 76115
Fax 0431 - 76117
E-Mail Email