Anne-Babalar Çocuk Eğitimini Öğreniyor (ELKE)

 

Schleswig-Holstein Türk Toplumu bu üç yıllık sürecek çalışması esnasında Kiel Büyükşehir Belediyesi‘nin „Gaarden Aile Merkezi Anaokulu“ ve „Halk Sağlığı Dairesi, Çocuk Eğitimi Danışmanlığı Bürosu“ ile işbirliği yaparak okul öncesi eğitim alanında belirlenen hedeflere ulaşmak için hizmet sunacaktır.

 

Projenin Ana Hedefleri:

  • Ailelerin topluma uyumlarını arttırmak,
  • Ideal ebeveynler oluşturmak,
  • Çocukların geleceğini şekillendirmede ailelere destek olmak,
  • Ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirmek.

 

Ücretsiz Hizmetlerimiz:

  • Alman eğitim sistemi hakkında bilgilendirme toplantıları,
  • Çok dilli eğitimin özellikleri, ana dil ve çevre dilinin doğru kullanımı, eğitim, çocukluk öğrenme yapıları ve kültürel farklılıklar vs.
  • Çokkültürlü tartışma grupları
  • Resmi daire ve makamlarla görüşmelere refakat etmek,
  • Eğitim konularında rehberlik

Çalışma Ortaklarımız:

Kiel Büyükşehir Belediyesi; Çocuk Eğitimi Danışmanlık Güneydoğu Bürosu (Erziehungsberatung S-O), Halk Sağlığı Dairesi (Amt für Gesundheit) ve Gaarden Aile Merkezi (Familienzentrum Gaarden)

 

 

Destekleyenler:

   

 

„Veli Rehberliği“ projesi „Velilerin Şansı Çocukların Şansıdır“ kapsamında bir Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı girişimidir.

 

Federal  Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı, aile eğitimi kurumları programı, „Velilerin Şansı Çocukların Şansıdır“ çalışmasını desteklemektedir. Almanya genelinde 2014 yılına kadar 100 değişik yerde „Veli Rehberliği“ programıyla çocukların eğitiminde ailelere yardımcı olmak amacıyla yıllık 10.000 € destek sağlamaktadır.

 

Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi www. elternchance.de adresinde bulabilirsiniz.

Türkische Gemeinde in

Schleswig-Holstein

Diedrichstr. 2

24143 Kiel

 

İletişim:

Nilgün Durukan

E-Mail: info@tgsh.de

Tel.:     0431 – 76 114 u. -115

Fax:      0431 – 76 117

 

Rahmendaten
Sorumlu Dr. Cebel Küçükkaraca
Projektleiter
Projenin Süresi 15.03.2012 - 31.12.2014
Yer(ler) Kiel
Üstlenici Schleswig-Holstein Türk Toplumu
Hedef kitle Göçmen kökenli ebeveynler, ana okulundaki eğitmenler