Küçük çocuk sahibi göçmen annelere destek
Hedeflerimiz:
 • İyi bir Anne-Çocuk ilişkisinin kurulmasını teşvik etmek
 • Annelerin yeteneklerine olan güvenlerini güçlendirmek
 • Çocuklarının gelişimi için gerekli olan programlardan yararlanmya teşvik etmek
 • Ebeveynlerin çocuk yetistirme kabiliyetlerini geliştirmek. Kişisel insiyatifi ve şahsi sorumluluğu desteklemek
 • Sağlığın teşviki
 • Problemlerinde danışmanlık sunmak ve gerektiğinde uygun mevkilere yönlendirmek
 • Annelerin, çok önemli kavramların ve çocukla günlük hayatın üstesinden almanca kullanarak gelebilmelerini sağlamak
 • Sosyal izolasyonu kırıp engellerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak
 • Çalışma içindeki hedeflerimizin başarısını ve sürekliliğini temin etmek
Hizmet alanlarımız:
 • Çeşitli konularda danışmanlık
  • Sağlık
  • Beslenme
  • Çocuk eğitimi
 • Gerektiğinde anneleri uygun mevkilere yönlendirmek
 • Grup toplantıları ve çeşitli konular hakkında tartışma olanakları sunmak

  Konular: Çocuk eğitimi, çocuklarda oyun tutumu, ebeveynin küçük çocuğa davranış biçimi, dil gelişimi ve dil öğrenimi ve medya günlüğü
 • Semt tanıtımı ve anne-çocuk için önemli mevkileri ziyaret
  • Ana okulu, kreş
  • Okul
  • Çocuk doktoru
  • Spor klubü
  • Kütüphane
 • Misafir konuşmacıların katıldığı seminerler

  Konular: Sağlık, Beslenme, Oyun eğitim bilimi, Jimnastik, Spor ve Müzik
 • Stres, günlük yaşam organizesi ve bütce planlamasının öğretildiği dersler
Kooperasyon ortaklarımız:
Göçmen kurumları, Kadin ağı, Kadın grupları, Sağlık bakanlığı, Sağlık sigorta kurumları, Doktorlar Odası, vs.
ANNE COCUK PROJESI
Projenin genel tanıtımı
Schleswig-Holstein Türk Toplumu, Eyalet İçişleri Bakanlığının „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt Programmteil Modellvorhaben“ programı çerçevesinde desteklediği “Küçük çocuk sahibi göçmen annelere destek” projesini 02.01.2009 tarihinden itibaren başlatmış bulunmaktadır.

Bu çalışma, bünyesinde barındırdığı çeşitli faaliyetlerle, göçmen annelere çocuklarının gereksinimlerini karşılayabilmeleri ve gelişimlerini sağlayabilmeleri için destek olmayı amaçlıyor. Bunun yanında çocukları, yaşadıkları çağdaş topluma hazırlamayı hedefliyor.

Çocuk eğitimi ve bakımı gibi önemli hususlarda ebeveynler eğitilip, motive ve etkin olmaya teşvik edilecekler. Bu sayede çocuğun gelişimindeki olumsuzluklar önlenmiş olacaktır. Böylece çocuklara sağlıklı ve mutlu bir çocukluk şansı, annelere ise yaşadıkları Gaarden semtinde huzurlu, bağımsız ve uyum içinde yaşama olanağı sağlanacaktır.

Bu çalışma, ilk yaşların insan hayatı için belirleyici olduğunu dikkate alarak göçmenlerin sorunlarını çok erken safhada ele alıp, gelecekte oluşacak olumsuzlukları önlemeyi hedeflemektedir.

Anneler için dayanak noktası olması hedeflenen Anne-Çocuk grubu nitelikli ve çok kültürlü proje elemanları tarafından oluşturulup yürütülecektir.
 
A1 A1
Güncelleme: 17.03.2009
 
Basın:
Rahmendaten
Sorumlu Dr. Cebel Kücükkaraca
Projektleiter Aysel Atasoy-Boyraz
Projenin Süresi 01.01.2009 - 30.09.2012
Yer(ler) Kiel
Üstlenici Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein e.V.
Hedef kitle 0-3 üç yaşlarında çocuğu olan göçmen anneler


İletişim
Mutter-Kind-Projektbüro Kiel
Danışman Aysel Atasoy-Boyraz
cadde Diedrichstr. 2
Şehir Kiel
posta kodu 24143
Telefon 04 31/7 61-14; -15
Fax 04 31/7 61 17
E-Mail Email