Cumhuriyet Bayramınız kutlu Olsun!


Cumhuriyet Milletimizin karşı karşıya kaldığı tüm zorluk ve imkânsızlıklara rağmen verdiği Milli Mücadelenin sonunda elde ettiği bağımsızlığın, Cumhuriyet ile taçlandırıldığı günün 96. yılına ulaşmanın bir kez daha mutluluğu ve heyecanı içindeyiz.

Atatürk’ün 29 Ekim 1923 tarihinde “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.” diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.

Cumhuriyet’te egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devlet yönetimi, sınıfların, kişilerin, ailelerin ve bir zümrenin eline bırakılamaz. Cumhuriyet bize ulus ve dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandırmıştır. Cumhuriyet ve onun kazanımları ırk, dil, din ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır.

Cumhuriyet, demokrasiyi geliştiren en iyi sistemdir. Kişinin hak ve özgürlükleri ancak bu sistem içinde güvencede olabilir. Türk Milleti Cumhuriyet’e sahip çıkıp onu geliştirdiği zaman demokrasinin nimetlerinden daha fazla yararlanır ve çağdaş toplumlar içindeki yerini alır. Bu nedenle Cumhuriyeti yüceltip sürdürmek her vadandaşın milli görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetin 96. yıldönümünü kutluyor, başta büyük önder Atatürk olmak üzere bu uğurda canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Bayramınız kutlu olsun!