Federal İçişleri ve Ülke bakanı Horst Seehofer´in „Islam Dini Almanya‘ya ait değildir“ ifadesi üzerine yapılan basın bildirisi
tgsh.gif Federal İçişleri ve Ülke bakanı Horst Seehofer görevine başlar başlamaz, yaptığı talihsiz bir açıklama ile eski bir konuyu tekrar gündeme getirdi.

„Islam Dini Almanya‘ya ait değildir“ açıklaması ile, Alman Anayasası‘nın burada yaşayan insanlara vaat ettiği geniş özgürlüğü, müslüman insanlar için kasıtlı olarak göz ardı etti.

Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun
tgsh.gif Atatürk’ün Millet Mekteplerini açarak başöğretmen olarak kabul edildiği tarih olan 24 Kasım, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Tarihin en eski mesleklerinden olan öğretmenlik, kutsal bir görevdir. Halkın etik ve kültürel yönden sağlam, uygarlık açısından gelişmiş olması, öğretmenlerin olağanüstü çalışmalarıyla gerçekleşir. Bir ulusun tüm kurum ve kuruluşlarıyla kalkınması, fertlerinin iyi bir eğitim görmesiyle doğru orantılıdır. Bu önemli ve özel görevi de öğretmenler gerçekleştirirler.

Almanya Parlamento Seçimlerine Katılım Çağrısı: Oylarımızla demokrasiyi güçlendirelim.
tgsh.gif Seçim hakkı, insanlık hakkıdır!

24 Eylül 2017 Pazar günü yapılacak genel seçimler, Almanya Federal Meclisini yeniden şekillendirecektir. Bu şeçimlerde yalnız Alman vatandaşı olanlar oy kullanma hakkına sahiptirler. Seçmenler, Pazar günü saat 08.00 ila 17.00 arası, geçerli bir kimlikle bağlı bulundukları seçim sandıklarında oylarını kullanabilecekler.

Almanya Türk Toplumu Genel Kurulu Yapıldı
tgshlogo.gif 10 -11 Haziran 2017 tarihlerinde Berlin‘de gerçekleştirilen Almanya Türk Toplumu’nun 11. Genel Kurulunda, Schleswig-Holstein Türk Toplumu‘ndan aşağıda adı geçen kişiler yönetim kuruluna seçildiler.

1. Dr. Cebel Küçükkaraca (Başakan Yardımcısı)
2. Fatma Demircan (Yönetim Kurulu Üyesi)
3. Yücel Yıldız (Yönetim Kurulu Üyesi)
4. Tufan Kıroğlu (Denetleme Kurulu)

Seçilen arkadaşlarımızı candan kutluyor başarılı bir çalışma dönemi geçirmelerini diliyoruz.

07 Mayıs Eyalet Meclisi Seçimlerine Katılım Çağrısı
Karikatür 2 Değerli Vatandaşlar,
07 Mayıs Pazar günü Schleswig-Holstein eyaletinde özel bir seçim yapacağız.
Çünkü dünyada bu hakka sahip olmayan milyonlarca insan, yaşadıkları toplumu şekillendirmek için büyük hayaller kuruyorlar.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ‘NE VE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ‘NE AÇIK MEKTUP
tgsh.gif Demokratik ilkeler gereğince, insanların ifade, fikir, basın ve toplantı özgürlükleri her yerde yasalarca teminat altına alınmalı ve geçerli olmalıdır. Bu prensip, kuşkusuz Türkiye'den hükümet yetkililerinin Almanya'da yapacakları toplantılar için de geçerlidir.

Fakat Türkiye'deki hükümet yetkililerinin birincil görevi, kendi partisinin seçmeni olsun olmasın, vatandaşlarının yaşadıkları ülkelerde mutlu ve uyumlu yaşamalarını sağlayacak şartları yaratacak çalışmalar yapmaktır.

23. Yılında Sivas'ta katledilenleri anıyoruz.
tgsh.gif 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta aydınlara, çağdaşlara yönelen bu saldırı aslında demokratik, çağdaş ve liberal düşünceyi, farklı inanç ve görüşteki insanların birlikte yaşama isteğini hedef almış ve insanları ötekileştirmek amaçı ile yapılmıştır. Madımak Oteli’nde tutuşturulan ateş yüreklerimizi dağlamağa devam ediyor. Sivas’ta bir otelin içinde yakılarak bu insaların katledilmeleri önümüzde bir utanç abidesi gibi durmaktadır.

23 Nisan Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!
tgshlogo.gif 23 Nisan 1920, bir milletin yeniden uyanışının ve egmenlik hakkının kayıtsız şartsız eline alındığı özel bir tarihtir. Bu tarihte Türk ulusu yönetim demek olan egemenliğe doğrudan sahip olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş, ve bu önemli gün, Atatürk tarafından ulusal egemenliğe sonsuza dek sahip çıkacak çocuklara armağan edilmiştir.

Neumünster’de ELMA Projesi Yılsonu Toplantısı
tgshlogo.gif Schleswig-Holstein Türk Toplumu 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren, başlattığı ELMA projesiyle 25 yaş ve üzeri uzun süreli işsizlerin iş piyasasına kazandırılması için gayret sarfediyor.

Proje çalışmalarının merkezini, çeşitli branşlarda var olan ancak kullanılmayan iş gücünü tesbit ederek iş piyasasına kazandırmak oluşturmaktadır. Bu amaçla Schleswig-Holstein Türk Toplumu çok kültürlü çalışanlarıyla Kiel, Neumünster ve Pinneberg’te katılımcıların ihtiyaç ve ilgileri gözönünde tutularak, sunulan değişik ve özel programlarla onların kendilerine güvenlerini artırmak, çalışma istek ve arzusu oluşturmak ve hedefsizliği ortadan kaldırmak için çaba sarfetmektedir

Öğretmenler Günü
tgshlogo.gif Atatürk’ün 24 Kasım 1928 tarihinde Milli Mektepler Başöğretmenliğini kabul ettiği bu gün, 1981 yılından itibaren „Öğretmenler Günü“ olarak kutlanmaktadır.

Eğitim hizmetlerinin en temel ögesi olan öğretmenlik, dünyadaki en kutsal mesleklerden biridir. Ülkelerin çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarılması ve bilgi seviyelerinin yükseltilmesi eğitimle mümkündür. Bu işin yükünü çekenler ise büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yapan öğretmenlerdir.