Cumhuriyet Bayramı Kiel'de Kutlandı


Cumhuriyet Bayramı 2 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Schleswig-Holstein Türk Toplumunda düzenlenen törenle kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene Hamburg Konsolosluğu Eğitim Ataşesi Safiye Genç, Schleswig-Holstein Türk Toplumu Başkanı Dr. Cebel Küçükkaraca, Kiel’de faaliyet gösteren Türk Derneklerinin başkanları ve yöneticileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı‘nın okunmasıyla başlanan törende Dernekler Birliği adına açılış konuşmasını Dr. Cebel Küçükkaraca yaptı. Küçükkaraca konuşmasında Cumhuriyetin ilanına kadar yaşanan süreç ve cumhuriyetin kazanımları üzerinde durdu. „Cumhuriyet rejimi, uygarlığın birlikteliğin ve demokrasinin esasıdır. Cumhuriyet; halkın egemenliğini esas alan ve bunun dışındaki tüm egemenlikleri reddeden yönetim şeklidir“ diyen Dr. Cebel Küçükkaraca sözlerine şöyle devam etti:

„Cumhuriyet rejimi, bütün vatandaşları yasa önünde eşit sayması, onlar arasında kimseye ayrıcalık tanımaması, herkesin devlet yönetimine eşit olarak katılımını sağlaması, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini devlet teminatı altına alması yönüyle birlik ve beraberliğimiz açısından birleştirici ve pekiştirici olmuştur.“

"Gelecek kuşaklar bilmelidirler ki, cumhuriyet Türkiyesinin varlığı büyük özveri ile kazanılan bağımsızlığımızın bir ürünüdür. Anadolu insanı cumhuriyetle toplumsal kimliğini kazanmış ve bireysel özgürlüğüne cumhuriyetle kavuşmuştur."

"Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük mirası, bilim ve akılcı düşüncedir, diyen Dr. Cebel Küçükkaraca konuşmasını “Atatürk Cumhuriyeti felsefesi, konulara ırk, kimlik, inanç mezhep üzerinden bakmamış, bunlarla duygusal bir bağ kurmamıştır."

"Cumhuriyet tüm toplumların bir arada özgürce, insanca ve kardeşçe yaşaması adına barışın, sevginin, bağımsızlığın ve demokrasinin teminatı olmuştur. Onu anlatabilmek için anlamak gereklidir.“ sözleriyle tamamladı.

Daha sonra Hamburg Konsolosluğu Türk Kültürü ve Türkçe öğretmelerinden İsmail Çapraz, Cumhuriyetin Türk kadınına sağladığı haklar ve değerler üzerine bir sunumda bulundu.

Konuşmaların ardından öğrenciler okudukları Cumhuriyet bayramıyla ilgili şiirler ve yazılarla kutlama programı sona erdi.